Bli en bättre ledare

Oavsett om du är ledare för ett företag eller en organisation, så finns det förväntningar på hur man ska nå framgång.

Man skapar visioner och mål och använder olika strategier för att lyckas. Trots detta så blir det inte alltid som man tänkt sig.

Varje gång vi stöter på problem som innebär utmaningar för att nå våra mål så kan vi uppleva motståndet och utmaningarna som jobbiga. Istället för att fokusera på lösningar så fokuserar vi på problemet vilket gör att vi tappar tron på oss själva och vår förmåga att leda med framgång. Vi skapar inre utmaningar som vi måste lära oss att övervinna för att kunna hantera motgångar i ledarskapet.

Ledarskap är något vi alla gör:

  • Vi är föräldrar som ska vägleda våra barn
  • Vi är anställda som ska leda vår yrkesroll
  • Vi är ledare som ska leda andra
  • Vi är privatpersoner som ska leda oss själva

Listan kan göras lång på ledarskapsrollen beroende på vilken situation vi är i. I rollen som ledare, föreläsare och egen företagare blir utmaningarna lite större. Som ensamföretagare så ingår vi inte i en grupp med människor vilket gör att stödet saknas vid utmaningar som är svåra att hantera. Stödet och feedbacken är oerhört viktigt för att nå ledarskapsframgång.

5 tips för att nå framgång som ledare:

  1. Skapa ett nätverk av personer som du kan bolla dina utmaningar med.
  2. Fokusera på vad som är viktigt för att nå dina uppsatta mål och prioritera det. Det gör att du inte tappar tråden.
  3. Fokusera på vilket resultat du vill uppnå. Om resultatet inte blir som du förväntat dig så bör du använda andra strategier.
  4. Möt dina inre utmaningar. Vad är det som gör att du tappar fokus och tron på dig själv?
  5. Analysera dina resultat varje vecka och förändra det som inte fungerat.

Läs mer