Screening av arbetsplatsen

Hur många kunder behöver du för att nå resultat? Har du råd att inte skapa arbetsteam som uppnår resultat?

Butterfly effect

Företag med anställda är ett komplext självorganiserande system. Företaget har visioner och mål. Man rekryterar personal som ska prestera både med eget ansvar och i arbetsteam för att målen ska uppnås. Medarbetarna blir belönade efter sin prestation och får möjligheter att utvecklas i sin roll.

Som medarbetare utvecklas man från nyanställd till något unikt och viktigt för företaget. Fungerar det optimalt för medarbetaren så ökar även chansen att stanna kvar på företaget. En butterfly effect som leder till företagets framgångsfaktor med hjälp av bra affärssystem.

Beräkna effekt

Många företag arbetar aktivt med kontroll och uppföljning av företagets mål och resultaten varje månad. Ett strukturerat och inplanerat arbetssätt. Det intressanta är dock att analysera i ett vidare perspektiv. Ibland är det svårt att beräkna hur resultatet blir då vi inte vet konsekvenserna av arbetsprestationerna förrän efteråt.

Har alla medarbetare varit med på tåget på vägen mot målen, eller har vissa av medarbetarna stannat kvar på perrongen? Medarbetarna är olika och presterar olika beroende på deras förutsättningar och eget driv.

Testa dig med dessa frågor:

  • Hur blev månadens resultat?
  • Uppnåddes målen?
  • Vilka konsekvenser blir det för företaget med ett icke uppfyllt resultat?
  • Varför är inte målet isåfall uppnått?
  • Vad beror det på att målet inte uppnåddes?

Koordinera för bättre måleffect

Hur ska företaget få alla medarbetare på samma tåg? Koordinera ledarskapet och medarbetarskapet med högre ambitioner att uppnå företagets mål. För det krävs ökad insikt, bättre förutsättningar och nya arbetssätt.

Har ni de rätta verktygen?

Har din personal rätt förutsättningar för att nå de resultat ni vill? Har de rätt kontorsmöbler i form av ergonomiska kontorsstolar / skrivbord? Finns det ljudabsorbenter som dämpar ljudet? Att ha rätt förutsättningar på kontoret med rätt kontorsmöbler är A och O för att lyckas. Här finns det mängder med företag att köpa kontorsmöbler hos, men de som vi rekommenderar och som har billigt utbud är elite-kontorsmobler.se - ett företag i Stockholm. De har kontorsmöbler för en rimlig peng med bra kvalitet.

Läs mer